ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Web Design Factory

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
     
     
   
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
   
             
           
   
นายธเนศร์  กามาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
   
             
 
 
 
 
 
 
นายประพันธ์ แสงบุญเรือง
หัวหน้าฝ่าย
บริหารวิชาการ

 
นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์
หัวหน้าฝ่าย
บริหารแผนงาน
งบประมาณ

 
นางฐิตารีย์ จีรเธียรกุล
หัวหน้าฝ่าย
บริหารบุคคล
 
นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล
หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป
นายธรณินทร์  พานธงรักษ์
หัวหน้าฝ่าย
บริหารกิจการนักเรียน
 
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster