ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ระบบ smss
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 23 พ.ค.
2560 ร.ร.เมืองปาน
วิทยา จัดการ
ประชุมผู้ปกครองใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา2560 ณ 
หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
          ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมปัจฉิม ม.3 และม.6
ณ หอประชุม ร.ร.เมืองปาน
วิทยา     
  
           ภาพทั้งหมด
      เมือวันที่ 9-10 ก.พ. 2560ร.ร.เมืองปาน
วิทยา จัดกิจกรรม
การเดินทางไกลเข้า
ค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3
ณ ร.ร.เมืองปานวิทยา

            ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทำบุญ ตักบาตร พร้อมทำบุญสืบชะตา วันคล้ายวันสถาปนาร.ร.
ณ หอประชุม ร.ร. เมืองปาน

วิทยา

                ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา

 

นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster