ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ระบบ smss
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
        เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดการ
ประชุมผูู้ัปกครอง ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุม ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
          ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60
ผอ. และคณะครู ได้ร่วมพิธี
ถวายพวงมาลา เนื่องในวัน
ปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการ
อำเภอเมืองปาน

               ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60
iนิทรรศการโครงงาน
โรงเรียนนวัตกร ณ หอ
ประชุมร.ร.เมืองปานวิทยา
โดยชั้น ม.ต้นทำโครงงาน
คุณธรรม ส่วนชั้น
ม.ปลาย สายวิทย์ทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
สายศิลป์ทำโครงงานอาชีพ

                ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัด
แสดงนิทรรศการ เรื่องการดำเนินงานด้วย
กระบวนการ Spamoves
โดยนำไปใช้กับการ
ทอผ้าสีย้อมผ้าด้วยใบ
เมี่ยงและขนมจากใบเมี่ยง
ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถ
กรรมครั้งที่ 67 ณ อาคารบุญชูตรีทอง
             ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา

 

นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster