ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
     เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดกิจกรรมวันครู
โดยมีครูในอำเภอเมือง
ปานมาร่วมพิธี ณ
หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา

                ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่โดยมีการ
แสดงของนักเรียน ฯการ
แลกของขวัญ ณ หอประ
ชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา
               ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี
2560 ณ สนามกีฬา โรง
เรียนเมืองปาน
         ภาพทั้งหมด
         ผลการแข่งขันกีฬา
คาราเต้โด้  รายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาระดับภาค
ตัวแทนเขต 5 ณ  จ.ลำปาง
ซึ่งนักกีฬาสามารถชนะเลิศ
อันดับ 1 เป็นตัวแทนจำนวน
4 คน
           ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา
นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster